4. Toplantısı

21 Mayıs’ta, 4. REUERHC Proje Toplantısı, Covid-19’un neden olduğu mevcut küresel salgın nedeniyle başarılı bir şekilde çevrimiçi gerçekleştirildi.

Fizikten bir araya gelmek, projenin ortak grupları arasında kurulmuş olan dostluğumuzun dramını getirmek isterdik, ancak çok iyimser bir şekilde olumlu yönlerini göz önünde bulundurarak salgının daha fazla yayımlanması için çevrimiçi görüşmeye karar verdik.

Ancak, yakında birbirimizi tekrar kucaklayacağımızdan ve yeni projeler geliştireceğimizden eminiz.

Romanya’da 3. Toplantı

Arad’da 21/11 / 2019-22 / 11 / 2019’da

Üçüncü proje toplantısı, Romen ortağı S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L. tarafından düzenlenen Arad’da (Romanya) yapıldı.

 Gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

 •  EBook, I02 ve halihazırda gerçekleştirilen diğer proje faaliyetlerinin sunumu
 •  Platformun taslağının sunumu (halen yönetici aşamasında olan süre için)
 •  Gerekirse Proje adımlarının revize edilmesi
 •  Mali / destekleyici belgelerin kontrolü
 •  NA’dan elde edilen sonuçların 1. yıl faaliyetlerinin ara değerlendirmesiyle ilgili doğrulanması
 •  faaliyetlerin değerlendirilmesi ve gerçekleştirilen yaygınlaştırma

Danimarka’da 2. Toplantı

Kopenhag’da 23/05 / 2019-24 / 05/2019 döneminde gerçekleştirildi.

İkinci proje toplantısı, Danimarka ortağı CROSSING BORDERS tarafından düzenlenen Kopenhag’da (Danimarka) yapıldı.

 Gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

1.gün

 • Danimarka tarafından iyi uygulamaların çeşitli misafirlerle sunulması
 • E-kitaplar için iyi uygulamalar
 • Geliştirilen proje faaliyetlerinin doğrulanması
 • IO1 sunumları
 • IO2, IO3, IO4 hakkında tartışma)
 • Çokkültürlü Festival

2. gün

 • Proje aşamalarının gözden geçirilmesi ve faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Afiş ve bültenleri kontrol edin1
 • Yaygınlaştırmanın doğrulanması
 • Yeni faaliyetler planlamak

Türkiye’de JSTE – C1

21/01 / 2019-25 / 01/ 2019 tarihlerinde Kırşehir’de gerçekleştirilen Eğitim kursu, Türk ortak KIRSEHIR VALILIGI tarafından düzenlenmiştir.

Eğitimin temel amacı, mültecilerin ve göçmenlerin sosyal bütünleşmesidir.
Her ortak kurumdan 2 katılımcı yer almıştır.

01-İtalya’da Toplantı

Venedik’te 30/11 / 2018-01 / 11 / 2018’de düzenlenen İlk proje toplantısı, tüm projeyi tartışmak ve tüm faaliyetleri planlamak üzere proje koordinatörü olan üniversitenin eşliğinde Venedik’te (İtalya) gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir:

 • tüm ortak kuruluşların kısa tanıtımı
 • Her ortak ülkede proje faaliyetlerine katılacak personelin sunumu
 • Tüm proje ögelerinin sunumu
 • Proje aşamalarının tanımı
 • Her ülkede izlenecek finansal kuralların tanımı
 • etki / yayılma planlaması
 • İkinci proje toplantısının kesin tarihinin belirlenmesi
 • JSTE’nin tanımı (Ocak 2019’da yapılacak)
 • logo seçimi