Romanya’da 3. Toplantı

Arad’da 21/11 / 2019-22 / 11 / 2019’da

Üçüncü proje toplantısı, Romen ortağı S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L. tarafından düzenlenen Arad’da (Romanya) yapıldı.

 Gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

  •  EBook, I02 ve halihazırda gerçekleştirilen diğer proje faaliyetlerinin sunumu
  •  Platformun taslağının sunumu (halen yönetici aşamasında olan süre için)
  •  Gerekirse Proje adımlarının revize edilmesi
  •  Mali / destekleyici belgelerin kontrolü
  •  NA’dan elde edilen sonuçların 1. yıl faaliyetlerinin ara değerlendirmesiyle ilgili doğrulanması
  •  faaliyetlerin değerlendirilmesi ve gerçekleştirilen yaygınlaştırma