Danimarka’da 2. Toplantı

Kopenhag’da 23/05 / 2019-24 / 05/2019 döneminde gerçekleştirildi.

İkinci proje toplantısı, Danimarka ortağı CROSSING BORDERS tarafından düzenlenen Kopenhag’da (Danimarka) yapıldı.

 Gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

1.gün

  • Danimarka tarafından iyi uygulamaların çeşitli misafirlerle sunulması
  • E-kitaplar için iyi uygulamalar
  • Geliştirilen proje faaliyetlerinin doğrulanması
  • IO1 sunumları
  • IO2, IO3, IO4 hakkında tartışma)
  • Çokkültürlü Festival

2. gün

  • Proje aşamalarının gözden geçirilmesi ve faaliyetlerin değerlendirilmesi
  • Afiş ve bültenleri kontrol edin1
  • Yaygınlaştırmanın doğrulanması
  • Yeni faaliyetler planlamak