01-İtalya’da Toplantı

Venedik’te 30/11 / 2018-01 / 11 / 2018’de düzenlenen İlk proje toplantısı, tüm projeyi tartışmak ve tüm faaliyetleri planlamak üzere proje koordinatörü olan üniversitenin eşliğinde Venedik’te (İtalya) gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen faaliyetler şu şekildedir:

  • tüm ortak kuruluşların kısa tanıtımı
  • Her ortak ülkede proje faaliyetlerine katılacak personelin sunumu
  • Tüm proje ögelerinin sunumu
  • Proje aşamalarının tanımı
  • Her ülkede izlenecek finansal kuralların tanımı
  • etki / yayılma planlaması
  • İkinci proje toplantısının kesin tarihinin belirlenmesi
  • JSTE’nin tanımı (Ocak 2019’da yapılacak)
  • logo seçimi