Första Mötet i Italien

Har genomförts i Venedig under perioden 30/11/11 2018-01 / 11/2018

Det första projektmötet ägde rum i Venedig (Italien), organiserade av projektkoordinatorn UNIVE för att diskutera hela projektet och planera alla aktiviteter.

De utförda aktiviteter var följande:

  • Kort presentation av alla partnerorganisationer
  • Presentation av all personal som kommer att delta i projektverksamheten i respektive partnerländer
  • Presentation av hela projektinitiativet
  • Definition av projektfaser
  • Definition av de finansiella regler som ska följas i varje land
  • diskussion om inverkan / spridning
  • Definition av exakta datum för det andra projektmötet
  • Definition av JSTE (som ska utföras i januari 2019)
  • välja logotypen