01-Întâlnire în Italia

s-a realizat la Veneția în perioada 30/11 / 2018-01 / 11/2018

Prima întâlnire a proiectului a avut loc la Veneția (Italia) și a fost organizată de către coordonatorul de proiect, pentru a discuta întregul proiect și a planifica toate activitățile.

Activitățile desfășurate au fost următoarele:

  • prezentarea succintă a tuturor organizațiilor partenere;
  • prezentarea întregului personal care va fi implicat în activitățile proiectului în fiecare țară parteneră;
  • prezentarea întregului proiect;
  • definirea fazelor proiectului;
  • definirea regulilor financiare care trebuie respectate, în fiecare țară;
  • discuții privind impactul / diseminarea;
  • definirea datelor exacte ale celei de-a doua întâlniri a proiectului;
  • definirea evenimentului comun de formare a personalului (care va fi realizat în ianuarie 2019);
  • alegerea siglei proiectului.