KONTEKST

Projektet formål:

Fremme integration af indvandrere og flygtninge
Fremme og udvikle jobmuligheder som iværksættere for målgruppen
Hjælpe de nationale økonomier og arbejdsløshed i værtslande

Målgruppen har potentialet til at blive nyttig arbejdsstyrke for de europæiske værtslande. Målgruppen vil blive bedre i stand til at hjælpe de lokale økonomier via iværksætteri og derved styrke lokal økonomi.
Projektet er således rettet mod en gruppe, der ofte er udsat for diskrimination. Projektets formål er at fremme udviklingen af faglighed inden for erhvervsuddannelse, samt understøtte målgruppens personlige udvikling. Indvandrere og flygtninge repræsenterer en udsat gruppe, der ofte er i risiko for diskrimination. Derfor er projektets primære mål at stille til rådighed, træne og opmuntre til udvikling af faglige kvalifikationer, der hjælper disse mennesker i deres arbejdsliv. Projektet strategiske mål sigter efter en bedre internationalt samarbejde, som bekendtgjort i København-processen inden for erhvervsuddannelse og følger retningslinjerne i Europa 2020-strategien.

FORMÅL

Over 27 måneders projekt forløb har REUERHC-projektet til hensigt at:

støtte integrationen af indvandrere og flygtninge

give målgruppe bedre kvalifikationsmuligheder

hjælpe dem med at udvikle selvstændige virksomheder

Styrke deres kulturelle kundskaber med forskellige produkter

PLANLAGTE AKTIVITETER

Projektet har til hensigt at udvikle 4 forskellige intellektuelle output og organisere 5 tværnationale projektmøder, 1 fælles medarbejderuddannelsesarrangement, 6 mulitiplier events og en bred formidlingskampagne. Alle disse aktiviteter tilpasses med projektlogo, hjemmeside, 4 nyhedsbreve, Facebook projektgruppe, Facebook-gruppe, konferencer og pressemeddelelser, en video spot for at fremme EF’s bestræbelser, en e-bog af bedste praksis, organisering af multikulturelle festivaler, samt offentlige seminarer og debatter mv.) Projektet forudsætter også brug af Erasmus + formidlingsplatforme.

IMPAKT

Il progetto intende:

 • styrke motivationen blandt partnerorganisationer
 • styrke samarbejde, kommunikation og deling af erfaring mellem partnerorganisationer
 • øge motivationen til online træning
 • bidrage til interkulturelt samarbejde
 • udvikle formel, uformel og uformel uddannelse for social udsatte grupper
 • forbedre forvaltningen af organisationer
 • skabe nye jobmuligheder og nye virksomheder
 • fremme social integration og tolerance
 • styrke de europæiske værdier i værtslande for migranter og flygtninge
 • øge interventionerne for de mest sårbare mennesker i samfundet
 • forbedre samfundets bevidsthed om indvandrernes og flugtningernes behov

Partnere

Università Ca ‘Foscari di Venezia

Ca ‘Foscari Universitet i Venedig har et fremragende nationalt og internationalt ry for akademisk dygtighed i både undervisning og forskning. Ca ‘Foscari Universitet i Venedig blev grundlagt i 1868 som en kongelig Business College. Universitet var første uddannelsesinstitution i Italien, såvel som det andet universitet i Europa, der kunne tilbyde videregående uddannelse om Business og Økonomi. Ca ‘Foscari tilbyder 4 hovedområder inden for undervisning og forskningsaktiviteter (økonomi, humaniora, sprog og videnskab).
En om-organisering af universitetets akademiske struktur blev foretaget grundet den italienske højere uddannelsesreform Bologna-processen. Universitet kunne nu tilbyde 23 bachelorprogrammer og 38 kandidatuddannelsesprogrammer, 38 specialkandidatuddannelser, og 15 ph.d.-programmer.

Euro-Net

Det er en almennyttig forening af 58 internationale netværksorganisationer (heraf 5 er europæiske netværk: EUROPE DIRECT, EUROGUIDANCE, EURODESK, SOLVIT og EBN-BUSINESS EUROPE og INNOVATION CENTER NETWORK).
EURO-NET har 69 instanser i 23 Europæiske lande.
Foreningen tilbyder børn, unge og voksne disse ydelser:informations- og projektudviklingscenter

 • Tilrettelæggelse af kurser, udvekslinger og kulturelle, kunstneriske eller sportslige aktiviteter
 • Sektorundersøgelser og forskning
 • Rådgivning, krisestøtte og forebyggelse
 • E-læring, netværk, partnerskaber, master kurser og workshops
 • Publikationer, aviser og hjemmesider.

S.C. Predict CSD Consulting S.r.l.

S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L. er et firma, der blev oprettet i 2006. Firmaet  specialiser sig i at levere kurser og rådgivning inden for forskellige områder, såsom:
 • Ungdomsarbejde
 • Rekruttering og udvælgelse af personale-simuleringsøvelser
 • Organisering af begivenheder inden for turisme
 • Interessenters engagement
 • CSR
 • Projektledelse
I den følgende periode er selskabets hovedmål at udvikle online værktøjer til forskellige erhverv og at fokusere på forberedelse, rekruttering, orientering og udvælgelse af personale.

Mobilising Expertise

Mobilizing Expertise er en effektiv, svensk socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med nordiske, europæiske, og internationale projekter. Det blev etableret i 2015 i det sydlige sverige. Vore 5 hovedområder er: optræning, udvikling af uddannelsesværktøjer, mobilisering af frivillige til professionelle stillinger, projektkoordinering, og promovering af iværksætterskab til unge og voksne. Vores team består af 5 eksperter med diverse baggrunde, der har arbejdet i den private og offentlige sektor.

Crossing Borders

Crossing Borders (CB) er en non-profit, ikke-partisan NGO. NGOen er akkrediteret for European Volunteer Service, hvor organisationen medvirker til koordinering, hosting og afsendelse af frivillige. Visionen er en mere fredelig verden, hvor mangfoldighed fejres. Missionen er at skabe dialogrum mod en sådan verden. til For at realisere visionen, opbygger de ungdoms, mediearbejderes og pædagogers kapacitet. Det overordnede mål er at give folk med forskellig baggrunde muligheden for at lære at leve sammen på lige fod med hinanden.

Kirsehir Valiligi

Governance of Kirsehir er ansvarlig for at skabelse af lovbekendtgørelser, regler, forordninger og beslutninger af regeringen. De er autoriseret til at gennemføre disse processer og træffe foranstaltninger. De er også ansvarligt for regulering af den generelle ledelse og stat , samt kontrol af ledelse i provinsen. Instituttet leder den provinsielle administration, samt koordinering mellem region og central administration. Governance of Kirşehir administrerer byens 211.000 indbyggere i relation til dens offentlig forvaltning og service.

NEWS

4th-meeting online

4. møde – online

Den 21. maj blev det 4. REUERHC-projektmøde afholdt med stor succes online på grund af den aktuelle globale pandemi forårsaget af Covid-19. Vi vil havde ønsket, at vi kunne afholde det…
Copenaghen Sirenetta

A doua întâlnire din Danemarca

s-a derulat în Copenhaga în perioada 23/05 / 2019-24 / 05/2019 A doua întâlnire a proiectului a avut loc la Copenhaga (Danemarca), fiind organizată de către partenerul danez CROSSING BORDERS.…