BAĞLAM

Proje amacı:

Göçmenlerin ve mültecilerin entegrasyonunu destekleyin
İş fırsatlarının geliştirmek için bu hedef gruba imkân vermek ve girişimci olmalarını sağlamak
Ayrıca ülkelerin ulusal ekonomilerine yardımcı olmak

Aslında hedef grup Avrupa ülkeleri kapsamında faydalı olabilir Yerel ekonomilerin yeni girişimcileri olmalarına ve refah yaratmalarına yardımcı olmak istiyoruz.

Göçmenler ve mülteciler genellikle dışlanma riski altında olan bir grubu temsil ettiğinden, projenin öncelikli amacı, Bu kişilerin kariyerlerine yardımcı olacak mesleki niteliklerin geliştirilmesini teşvik etmektir.

Bu anlamda, proje Kopenhag sürecindeki uluslararası işbirliğinin stratejik hedeflerini takip etmektedir. Mesleki eğitim ve eğitim alanı ve Avrupa 2020 stratejisinin kurallarını izler.

AMAÇLARI

REUERHC projesi, 27 aylık faaliyette

Göçmen ve mültecilerin entegrasyonunu desteklemek

onlara eğitim fırsatları vermek

otonom şirketler geliştirmelerine yardımcı olmak

Kültürel gelişimlerini çeşitli ürünlerle yönlendirmek

PLANLANMIŞ AKTİVİTELER

Bunu yapmak için, proje 4 farklı entelektüel çıktı geliştirmek ve 5 ulus ötesi proje toplantısı, 1 ortak personel eğitimi düzenlemek niyetindedir. Eğitim etkinliği, 6 çoğaltıcı etkinlik ve planlanan etkinliklere uygun geniş bir yaygınlaştırma kampanyasını kapsamaktadır. (proje logosu, web sitesi, 4 bülten, projenin Facebook sayfası, Facebook grubu, konferanslar ve basın bültenleri, EC’yi tanıtmak için bir video sitesi çabalar, en iyi uygulamaların e-Kitabı, çok kültürlü festivallerin düzenlenmesi ve kamu seminerleri ve tartışmalar, vb.) Proje ayrıca Erasmus+ yayma platformlarının kullanımını öngörmektedir.

ETKİ

Proje amaçları:
 • ortak kuruluşlar arasında işbirliği motivasyonu
 • geliştirilmek üzere, iletişim ve ortak kuruluşlar için tecrübe
 • çevrimiçi eğitim araçları ile motivasyon arttırımı
 • kültürlerarası işbirliğine katkıda bulunmak
 • dezavantajlı gruplar için resmi, yaygın ve resmi olmayan eğitimler geliştirmek
 • organizasyonların yönetimini geliştirmek
 • Sosyal entegrasyonu ve hoşgörüyü teşvik etmek 
 • Göçmenler ve mülteciler için Avrupa değerlerini güçlendirmek
 • Topluluklardaki en savunmasız insanlar için olumlu müdahalelerin artırılması
 • Göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaçları konusunda toplum bilinci geliştirmek

ORTAKLAR

Università Ca ‘Foscari di Venezia

Ca ‘ Foscari Üniversitesi Venedik, Hem araştırma hem de eğitim alanında akademik mükemmelliği ile ulusal ve uluslararası üstün bir üne sahiptir.

1868’de Royal Business College olarak kurulan Ca ‘ Foscari Üniversitesi Venedik, İtalya’daki ilk eğitim kurumu olmuştur. Üniversite İş ve ekonomi alanında Avrupa’da ikincidir.

Ca ‘ Foscari, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin (ekonomi, beşeri bilimler, diller ve bilimler) 4 ana konu alanını sunmaktadır.

İtalyan Yüksek Öğrenim Reformu tarafından uygulanan üniversite akademik yapısının yeniden düzenlenmesinden sonra Bologna Süreci, Ca ‘ Foscari 23 Lisans Programları ve 38 farklı İkinci Derece Programı ve 15 Doktora Programı mevcuttur.

Ca ‘ Foscari öğrencileri 21 uluslararası çift ve ortak lisans programları ve 30 İngilizce öğretmeni arasından seçim yapabilir. Üniversite eğitim kataloğunda programlar ve 1 EMJMD bulunmaktadır.

Euro-Net

Bu, 58 uluslararası ağın ( 5 tanesi Avrupa ağları olan AVRUPA DIRECT, EUROGUIDANCE, EURODESK, SOLVIT ve EBN-BUSINESS EUROPE & INNOVATION CENTER NETWORK) etkin veya ortak üyesi olan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur .

EURO-NET, Avrupa’nın 23 ülkesinde 69 kendi antenine sahiptir.

Dernek çocuklara, gençlere ve yetişkinlere şu hizmetleri sunmaktadır:

 • bilgi ve proje geliştirme merkezi
 • eğitim kursları, alışverişi ve kültürel, sanatsal ya da sportif faaliyetlerin organizasyonu
 • sektör çalışmaları ve araştırma
 • danışmanlık, kriz desteği ve önleme
 • e-öğrenme, ağ oluşturma, ortaklıklar, yüksek lisans kursları ve atölyeler
 • yayınlar, gazeteler ve web siteleri.

410 Avrupa projesi üzerinde, özellikle de programlarda Gençlik, İlerleme, Daphne, Yaşam, E-Yardım, Yaratıcı Avrupa Kültürleri, Erasmus+ (KA1, KA2 ve KA3) programları yürütmüştür. Avrupa Komisyonu, Avrupa Gençlik Vakfı, Avrupa Konseyi vb.

S.C. Predict CSD Consulting S.r.l.

SC PREDICT CSD CONSULTING SRL 2006 yılında kurulmuş bir şirkettir ve aşağıdaki gibi farklı alanlarda eğitim kursları ve danışmanlık hizmetleri vermekte uzmanlaşmıştır:

 • Gençlik çalışması;
 • İşe alım ve personel seçimi – simülasyon çalışmaları;
 • Turizmin etkinliklerini düzenlemek ;
 • Paydaş katılımı;
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk;
 • Proje Yönetimi;

Takip eden dönemde, şirketin ana hedefi farklı meslekler için çevrimiçi araçlar geliştirmek ve hazırlık, işe alım, oryantasyon ve personel seçimine odaklanmaktır.

Pro IFALL

Profesyonel IFALL, İsveç’in güneyinde yer almaktadır ve yaygın eğitim yöntemleri geliştirmek için 2015 yılında kurulmuştur. Genç insanlar için. Yönetim ve proje geliştirme için çalışan 3 kişilik uzman bir ekipten oluşan bir KOBİ’dir. Yaygın eğitim ve proje geliştirme ile çalışan 5 uzman mevcuttur. Profesyonel IFALL küçük ölçekli bir kuruluştur ancak henüz sivil toplum kuruluşlarının yetkilerini oluşturmak için Sosyal konular ve eğitim konusunda uzman olarak çalışabilen gönüllüler mevcuttur. Profesyonel IFALL’ın şu anda, eğitimiyle ilgili çeşitli alanlarda geleceğin uzmanı olan ağında 20 gönüllü aktif olarak çalışmaktadır. Pro’nun temel amacı IFALL, kültürler arası entegrasyonu teşvik etmek, İsveç ve diğer ülkelerdeki kültürler arası şiddete karşı koymak amacını gütmektedir.

Crossing Borders

Crossing Borders (CB) kar amacı gütmeyen, partizan olmayan bir sivil toplum örgütüdür ve aynı zamanda organizasyonu koordine etme, barındırma ve gönderme gibi AGH için de akredite edilmiştir.

CB’nin vizyonu, çeşitliliğin mevcut olduğu kendi içinde verimli işleyen bir dünyadır.

Misyonumuz, böyle bir dünyaya doğru diyalog alanı yaratmak ve gençlerin, medya çalışanlarının ve eğitimcilerin yukarıdaki vizyonu gerçekleştirme kapasitesini oluşturmaktır. Genel amaç, farklı geçmişlere sahip kişilerin eşit şartlarda birlikte yaşamayı öğrenmelerini sağlamaktır.

Kirsehir Valiligi

Kirsehir Valiliği Hükümet hukukunun, kurallarının, yönetmeliklerinin ve kararlarının yürütülmesinden sorumludur. Bu yetkilidir Bu süreçleri yürütmek ve önlem almak üzerine kurgulanmıştır. Ayrıca, ildeki tüm kurumların genel yönetimini, devletin kontrolünü düzenlemekten sorumludur.

Kurum il uygulama lideri ve bölge kapsamındaki koordinasyonu sağlamak bir organizasyon yapısı Merkezi Yönetim.

Kirşehir’deki Valilik 211 farklı kurumu koordine etmektedir. Kamu yönetimi ve hizmet sağlama açısından kentin sakinlerine hizmet sunmaktadır.

Haber

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Romanya’da 3. Toplantı

Arad’da 21/11 / 2019-22 / 11 / 2019’da Üçüncü proje toplantısı, Romen ortağı S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L. tarafından düzenlenen Arad’da (Romanya) yapıldı.  Gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir:  EBook, I02 ve…
Copenaghen Sirenetta

Danimarka’da 2. Toplantı

Kopenhag’da 23/05 / 2019-24 / 05/2019 döneminde gerçekleştirildi. İkinci proje toplantısı, Danimarka ortağı CROSSING BORDERS tarafından düzenlenen Kopenhag’da (Danimarka) yapıldı.  Gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki gibidir: 1.gün Danimarka tarafından iyi uygulamaların çeşitli…
Kirsehir

Türkiye’de JSTE – C1

21/01 / 2019-25 / 01/ 2019 tarihlerinde Kırşehir’de gerçekleştirilen Eğitim kursu, Türk ortak KIRSEHIR VALILIGI tarafından düzenlenmiştir. Eğitimin temel amacı, mültecilerin ve göçmenlerin sosyal bütünleşmesidir. Her ortak kurumdan 2 katılımcı…
venezia

01-İtalya’da Toplantı

Venedik’te 30/11 / 2018-01 / 11 / 2018’de düzenlenen İlk proje toplantısı, tüm projeyi tartışmak ve tüm faaliyetleri planlamak üzere proje koordinatörü olan üniversitenin eşliğinde Venedik’te (İtalya) gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen faaliyetler…

Evraklar

Bülten

Bülten #1

Broşür

Broşür

Best Practises e-book

issuu.com