Sammanhang

Projektet har i uppgift att:

favorisera integrering av migranter och flyktingar
ge möjlighet åt målgruppen att utveckla arbetsmöjligheter och entreprenörskap
hjälpa de nationella ekonomierna i länderna som tar in dem.

Faktum är att målgruppen har potential att bli en väldigt nyttig arbetsstyrka för europeiska länder och att den kan hjälpa länderna genom att bli nya entreprenörer och bidra till välståndet.

Projektet är alltså riktat till en grupp som ofta är utsatt för utanförskap, och projektet har som primärmål att uppmuntra utvecklingen av kvalifikationer inom VET för att stödja den personliga utvecklingen hos målgruppen.

Eftersom migranter och flyktingar representerar en grupp som ofta är i riskzonen för utanförskap så är primärmålet även att skapa, utbilda och uppmuntra utvecklingen av professionella kvalifikationer som hjälper dessa människor i deras karriärer.

På detta vis har projektet strategiska mål om internationella samarbeten i Köpenhamnsprocessen inom området för yrkesmässig utbildning och följer riktlinjerna för Europa 2020-strategin.

Målsättningar

REUERHC-projektet vill inom 27 månaders aktivitet:

stödja integreringen av migranter och flyktingar

ge dem utbildningsmöjligheter

hjälpa dem att utveckla autonoma företag

guida deras kulturella tillväxt med olika produkter

Plannerade Aktiviteter

För att göra detta har projektet som avsikt att utveckla 4 olika intellektuella outputs och organisera 5 internationella möten, 1 personalutbildningsevent, 6 multiplier-events och en bred spridningskampanj som lämpar sig för de planerade aktiviteterna (med projektlogga, hemsida, 4 nyhetsbrev, en Facebook-sida, Facebookgrupp, konferenser och pressmeddelanden, en video för att främja EC:s ansträngningar, en e-bok med bästa praxis, organiseringen av en multikulturell festival och offentliga seminarier och debatter, osv). Projektet förutspår även användningen av Erasmus+ spridningsplattformar.

Genomslag

Projektet vill:

 • stärka motiveringen hos partnerorganisationer
 • styrka samarbetet, kommunikationen och upplevelsen för partnerorganisationerna
 • öka motiveringen för webbaserad utbildning
 • bidra till interkulturellt samarbete
 • utveckla formella, icke-formella och informella utbildningsmöjligheter för utsatta grupper
 • förbättra organisationers ledning
 • skapa jobbmöjligheter och nya företag
 • främja social integrering och tolerans
 • stärka de europeiska värderingarna gällande mottagandet av migranter och flyktingar
 • öka interventioner för de mest utsatta människorna i samhället
 • förbättra samhällenas kunskap om de behov som migranter och flyktingar har.

Partners

Università Ca ’Foscari di Venezia

Ca’ Foscari University of Venice har ett enastående nationellt och internationellt rykte för akademisk förträfflighet, både inom utbildning och forskning.
Ca’ Foscari University of Venice etablerades år 1868 som ”Royal Business College” och var den första utbildningsinstitutionen i Italien som erbjöd en högre utbildning inom affärsområden och finans, och den andra i Europa.
Ca’ Foscari erbjuder 4 olika huvudområden som de undervisar och forskar i (finans, humanitet, språk och vetenskaper).
Efter en omorganisering av universitetets akademiska struktur, som implementerades av den italienska reformen för högre utbildning efter Bologna-processen, erbjuder Ca’ Foscari nu 23 grundnivåprogram och 38 program på avancerad nivå, 38 specialiserade Mastersprogram och 15 doktorandprogram.
Ca’ Foscaris elever kan välja bland 21 internationella dubbla och kombinerade program och 30 engelskspråkiga program, samt 1 EMJMD som finns med i universitetets utbildningskatalog.

Euro-Net

Euro-Net är en ideell organisation som är delaktig i eller partner med 58 internationella nätverk (varav 5 är europeiska nätverk: EUROPE DIRECT, EUROGUIDANCE, EURODESK, SOLVIT och EBN-BUSINESS EUROPE & INNOVATION CENTER NETWORK).
Euro-Net har 69 egna antenner i 23 länder i Europa.
Organisationen erbjuder barn, ungdomar och vuxna följande tjänster:

 • information om projektutveckling
 • organisering av utbildningskurser, utbyten och kulturella, artistiska eller sportsliga aktiviteter
 • sektorstudier och forskning
 • konsultationer, krisstöd och förebyggande arbete
 • e-inlärning, nätverkande, partnerskap, högre utbildning och workshops
 •  utgivningar, tidningar och hemsidor.

Euro-Net har utfört fler än 410 europeiska projekt, särskilt inom programmen Youth, Youth in Action, Socrates, Leonardo, LLP, Progress, Daphne, Life, E-Aid, Creative Europe Cultures, Erasmus Plus (KA1, KA2 och KA3), EC-representation i Italien, Europeiska Ungdomsförbundet, Europarådet, osv.

S.C. Predict CSD Consulting S.r.l.

S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L. är ett företag som grundades år 2006 och som specialiserar sig på att leverera utbildningskurser och konsultationer inom olika områden, som till exempel:

 • Ungdomsarbete;
 • Rekrytering och urval av personal – simuleringsövningar;
 • Organisering av turismevenemang;
 • Engagemang av intressenter;
 • Socialt företagsansvar;
 • Projekthantering;

Under följande period är huvudmålet för företaget att utveckla webbaserade verktyg för olika yrkesområden och att fokusera på förberedelser, rekrytering, orientering och urval av personal.

Pro IFALL

Pro IFALL ligger i södra Sverige och grundades 2015 med den primära idén att utveckla icke-formella utbildningsmetoder för ungdomar. Det är en SME med 3 personer som arbetar med ledning och projektutveckling. Det finns även 5 experter som arbetar med icke-formell utbildning och projektutveckling.
Pro IFALL är ett litet företagande som likväl har kopplingar till icke-statliga organisationer för att bygga upp kompetenser hos de volontärer som kan arbeta som experter inom sociala problemställningar och utbildning. Pro IFALL har nu 20 volontärer i sitt nätverk som är framtida experter inom flera olika områden relaterade till utbildning. Pro IFALL:s huvudmål är att främja integrering mellan kulturer och förebygga våld mellan kulturer i Sverige och i andra länder.

Crossing Borders

Crossing Borders (CB) är en ideell, partilös civilorganisation som även är ackrediterade för EVS som koordinerande och sändande organ.
CB:s vision är en värld i fred med sig själv och där mångfald hyllas.
Uppdraget är att skapa en dialog mot en sådan värld och att bygga upp kapaciteten bland ungdomar, media och utbildare för att realisera visionen. Det övergripande målet är att göra det möjligt för människor med olika bakgrunder att lära sig leva tillsammans under likvärdiga förhållanden.

Kirsehir Valiligi

Guvernörskapet i Kirsehir ansvarar för lagar, regler och regeringsbeslut. De är auktoriserade att leda dessa processer och att vidta åtgärder. På så vis kan de agera generellt. De ansvarar även för reglering av allmänt ledarskap och staten, och för att kontrollera alla situationer i provinsen.
Institutionen är ledaren för provinsadministrering och är en organisatorisk struktur som koordinerar olika regioner och den centrala administreringen.
Guvernörskapet i Kirşehir administrerar 211 000 invånare i staden gällande offentliga administrationer och tjänster.

Nyheter

Kirsehir

JSTE I Turkiet

Har genomförts i Kirsehir under perioden 21/01/ 2019-25/01/2019 Utbildningen är organiserad och värd av den turkiska samarbetspartnern KIRSEHIR VALILIGI. Huvudmålet med utbildning är social integration av flyktingar och invandrare. 2…
venezia

Första Mötet i Italien

Har genomförts i Venedig under perioden 30/11/11 2018-01 / 11/2018 Det första projektmötet ägde rum i Venedig (Italien), organiserade av projektkoordinatorn UNIVE för att diskutera hela projektet och planera alla…

Dokument

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev #1

Flygblad

Flygblad

Best Practises e-book

issuu.com